Voorwaarden met betrekking tot uw behandeling bij Acu-Balance

Bij het aangaan van een behandeling dient uw behandelaar u vooraf in te lichten over hoe deze behandeling praktisch eruit ziet, wat de kosten ervan zijn en wat u mogelijk mag verwachten na een behandeling of behandelingstraject zowel qua resultaat zonder hier garanties in te kunnen geven, alsmede over mogelijke reacties na een behandelsessie. U geeft mondeling toestemming tot het uitvoeren van de behandeling door uw behandelaar, in deze Rob Coumans namens praktijk Acu-Balance, en aanvaardt daarmee de wijze waarop uw behandelaar deze uitvoert conform de beroepsethiek voorgeschreven door de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) en volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). De NVA is overkoepelend aangesloten bij klachteninstantie KAB en is er tevens een patiëntenvereniging NVPA (www.nvpa.nl).

Uw behandelaar heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de VvAA en NVA en geldt aansprakelijkheid volgens de voorwaarden van toepassing in deze. Minderjarigen onder de 16 jarige leeftijd worden alleen behandeld indien toestemming en aanwezigheid van een van beide ouders/voogd. Een (intake)gesprek verplicht u en ook de behandelaar niet tot het aangaan van een behandeling of behandeltraject en bent u als cliënt en ook de behandelaar geheel vrij in het al dan niet maken van een vervolgafspraak, alsmede op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook een behandeling beëindigd kan worden door beide partijen. Het niet nakomen van een afspraak, indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang ervan afgemeld, kan in rekening gebracht worden.

Privacyverklaring en gegevensverwerking inzake Wet AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is wettelijk verplicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, zorgverzekering), aantekeningen over uw gezondheidstoestand, medicijngebruik en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, alsmede mogelijk ook informatie met betrekking tot uw werk, sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals hobby’s, sport, privésituatie, relevant voor de behandeling zelf en goede communicatie. Hierin bent u als cliënt geheel vrij wat u wel of niet deelt met uw behandelaar. Praktijk Acu-Balance heeft geheimhoudingsplicht en is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA website: www.acupunctuur.nl

Naam, adres en persoonsgegevens, waaronder ook emailadressen worden niet gebruikt ter promotie doch enkel en alleen voor direct contact of voor facturering naar u als cliënt en voor u zelf ter declaratie bij uw zorgverzekeraar. U kunt hier te allen tijde aangeven op welke wijze contact met uw wordt opgenomen, alsmede heeft u het recht te allen tijde uw gegevens uit uw dossier of uw volledige dossier te laten verwijderen.

Uw behandelaar, Rob Coumans namens Praktijk Acu-Balance, doet zijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben! Enkel en alleen uw behandelaar en u zelf hebben toegang of inzage tot de gegevens in uw dossier! Derden, bijvoorbeeld ter informatie bij verwijzing of bij waarneming, hebben uitsluitend na úw toestemming toegang tot uw gegevens! Mochten gegevens gebruikt worden bij casuïstiek bespreking tijdens bijvoorbeeld intervisie met collega’s, dan worden deze gegevens geanonimiseerd. Medische dossiers worden wettelijk 15 jaar bewaard. Om data-lek te voorkomen wordt uw dossier wordt niet digitaal of online bewaard, enkel op papier en in afsluitbare dossierkasten waar alleen uw behandelaar toegang toe heeft.

Wees u ervan bewust dat het door u als cliënt zelf plaatsen van berichten op de Facebookpagina van Praktijk Acu-Balance, alsmede communicatie via onlinediensten, zoals email en berichten/chatservice van bijvoorbeeld Facebook/Messenger/Whatsapp etc., mogelijk kan worden onderschept door derden. Hier kan uw behandelaar Acu-Balance onvoldoende invloed op hebben behalve het zoveel mogelijk afschermen en beveiligen van zijn eigen toegang tot deze diensten en zijn derhalve in deze de algemene en privacy voorwaarden zelf van Facebook/Google/Microsoft/andere betrokken partijen van toepassing.

Alle relevante informatie inclusief deze voorwaarden met betrekking tot uw behandeling en privacy is duidelijk vooraf te raadplegen schriftelijk in de praktijk zelf en op de website van Praktijk Acu-Balance www.acu-balance.nl en meer informatie algemeen op de website van de autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/zorgaanbieders-en-de-avg.

 

Opgesteld door Rob Coumans, mei 2018

Praktijk Acu-Balance Horst-Roermond-Arcen

 

NVA logo                                                                                    Acu-balance logo                                                                                                       KABlogo

                                                                                                          

Een van de specialisaties bij Acu-Balance en succesvol aandachtsgebied voor acupunctuur in het algemeen zijn Pijnklachten in nagenoeg alle vormen. Denk hierbij aan acute pijnklachten bij bv een blessure, ontsteking, spit, hoofdpijn/migraine, menstruatiepijn etc; maar ook bij chronische pijn bij bv artrose, blijvend letsel, na operatie, zenuwpijn/neuropathie etc.

Hierbij worden worden diverse technieken binnen de acupunctuur gebruikt zoals een trajectbehandeling e.v.t. met elecrtrostimulatie en verwarming d.m.v. moxa, een combinatie van lokale en distale punten (punten op afstand die in connectie staan met het pijngebied), schedelacupunctuur, ooracupunctuur, balansmethode van Dr. Tan, dry-needling.  Pijn is waarschijnlijk de best onderzochte indicatie met betrekking tot acupunctuur en waar acupunctuur ook overtuigend scoort op pijnstillend effect! Meer info/links naar onderzoeken op dit vlak kunt u o.a. hier vinden: Kenniscentrum acupunctuur en pijn

el-ac

Bij pijnklachten wordt er vaak frequenter behandeld, zeker in het begin. Denk aan 1-2 keer per week. Deze frequentie wordt langzaam uitgebouwd om een verbetering stabiel te krijgen. BIj chronische pijnen kan worden gekozen voor een onderhoudsbehandeling waarbij de frequentie bepaald wordt door de verbetering die er bereikt kan worden en hoe lang deze aan mag houden. in tegenstelling tot veel pijnstillende medicatie treden er bij acupunctuur zelden tot geen bijwerkingen op en kan acupunctuur gebruikt worden als aanvulling op pijnmedicatie of om juist minder pijnmedicatie nodig te hebben of als alternatief als pijnmedicatie niet goed verdragen wordt.

 

Incicaties: gegeneraliseerde pijn, lokale pijn, acute pijn, chronische pijn, blessures, overbelasting, spierpijn, myofasciale pijn, zenuwpijn, neuropathie, pijnlijke littekens, verharding bindweefsel, schouderpijn, rugpijn, nekpijn, peesontsteking, tendinitis, tennisarm, tenniselleboog, spit, ischias, ischialgie, hernia, rughernia, nekhernia, carpaal tunnelsyndroom, fibromyalgie, artrose, artrosepijn, reumatische pijn, bursitis, slijmbeursontsteking, frozen shoulder, stijfheid, aangezichtspijn, trigeminus neuralgie, hoofdpijn, migraine, holteonsteking, sinusitis, pijnstilling, pijnstillend, tintelingen, fantoompijn...

 

 

Acu-Balance acupunctuur en homeopathie heeft 3 vestigingen in noord-limburg en midden-limburg, Horst Roermond en Arcen. Rob Coumans is lid NVA.

Behandelingen worden hierdoor vergoed in de meeste aanvullende verzekeringen.

Praktijk in Horst, Herten, Arcen. Ook voor de regio Gemeente Venlo: Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen, Venlo. Regio Gemeente Bergen: Afferden, Bergen, Nieuw-Bergen, Siebengewald, Well. Regio Gemeente Venray: Blitterswijk, Leunen, Oostrum, Venray, Wanssum, Ysselsteyn. Regio Horst aan de Maas: America, Broekhuizen, Griendtsveen, Grubbenvorst, Lottum, Meerlo, Sevenum, Swolgen, Tienray. Regio Gemeente Peel en Maas: Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree, Panningen. Regio Gemeente Leudal: Haelen, Heythuysen, Horn, Neer, Roggel. Regio Gemeente Maasgouw: Beegden, Heel, Ittervoort, Linne, Maasbracht, Thorn, Wessem. Regio Gemeente Roermond: Herten, Maasniel, Merum, Roermond, Swalmen. Regio Gemeente Roerdalen: Herkenbosch, Melick, Montfort, St. Odilienberg, Posterholt, Vlodrop. Regio Gemeente Echt-Susteren: Echt, Nieuwstad, Pey, St. Joost, Susteren. Regio Gemeente Beesel: Beesel, Offenbeek, Reuver.

 

 

Ondersteuning met acupunctuur bij de behandeling van Kanker

 

 

Acupunctuur kan ook bij de Oncologische patiënt een goede ondersteuning zijn. Bij de behandeling van kanker en het ziektebeeld zelf ontstaan vaak verschillende klachten. Denk hierbij ook aan bijwerkingen van de behandeling met chemotherapie of bestraling (radiotherapie). In China maar bv ook in het Memorial Sloan Kettering Cancer Centre te New York, het grootste academische oncologische ziekenhuis ter wereld, wordt o.a. acupunctuur ingezet als ondersteuning bij patiënten. Hierbij wordt niet getracht kanker te genezen met acupunctuur, maar het ondersteunend heel nuttig kan zijn bij het welzijn van de patiënt gedurende de reguliere behandelingen met chemotherapie en radiotherapie en ook bij het herstel na deze behandelingen bij kanker. Diverse onderzoeken laten zien dat acupunctuur kan helpen waar geneesmiddelen tegen de bijwerkingen van de kankerbehandelingen slechts ten dele werken, niet ingezet kunnen worden of op zichzelf ook weer bijwerkingen met zich meebrengen. 

Klachten waarbij acupunctuur nuttig kan zijn:

- vermoeidheid tijdens en na chemotherapie

- misselijkheid en braken

- neuropathie en andere pijnklachten

- opvliegers, nachtelijk zweten

- slaapproblemen

- stressklachten

- ondersteuning bij het stoppen met roken

 

 

publicaties m.b.t acupunctuur bij kanker:

Acupunctuur vermindert bijwerkingen van kankerbehandeling

Vrouwen met borstkanker die behandeld worden met medicijnen zoals tamoxifen en aromatase remmers hebben vaak last van warmteopwellingen (opvliegers) als bijwerking van de medicijnen. Een veelgebruikt medicijn om deze warmteopwellingen te behandelen is gabapentine. Gabapentine is eigenlijk een epilepsiemedicijn (anticonvulsivum) en heeft veel ongewenste bijwerkingen, zoals duizeligheid, verdoofd gevoel, vermoeidheid, tremors, wazig zicht, prikkelbaarheid, rusteloosheid, agressie, onhandigheid, ongecontroleerde oogbewegingen, scheel kijken, enz.

Elektro-accupunctuur - een vorm van acupunctuur waarbij elektrische stroom op de acupunctuurnaalden wordt gezet - blijkt een betere optie voor het behandelen van warmteopwellingen bij borstkankerpatiënten - en bovendien een veel veiligere (Mao JJ, 2015).

In een gecontroleerde studie kregen 120 borstkankerpatiënten die last hadden van opvliegers door hun behandeling acht weken lang ofwel één keer per week elektro-acupunctuur, ofwel één keer per dag gabapentine, ofwel nep-acupunctuur, ofwel een placebo.

Na acht weken was de ‘opvliegerscore’ het sterkst gedaald bij de vrouwen die elektro-acupunctuur kregen (-7,4) gevolgd door de nep-acupunctuur (-5,9), gabapentine (-5,2) en placebo (-3,4).

Hoewel de behandeling na acht weken stopgezet werd, bleef men de vrouwen een half jaar opvolgen. Na een half jaar was de opvliegerscore opnieuw het sterkst gedaald door elektro-acupunctuur (-8,5) gevolgd door de nep-acupunctuur (-6,1). Dit keer gaf de placebo (-4,6) echter betere resultaten dan gabapentine (-2,8).

Dr. Jennifer Ligibel van het Dana-Farber Kankerinstituut in Boston - die niet bij het onderzoek betrokken was - was onder de indruk van de studie en van de resultaten van acupunctuur. “Ik heb patiënten bij wie geen enkele behandeling hielp en bij wie acupunctuur wel helpt”, zegt ze in een interview met Medscape Medical News (Mulcahy N, 2015).

Acupunctuur wordt beschouwd als een effectieve therapie voor het verlichten van de symptomen van kanker (o.a. pijn, vermoeidheid, angst, psychische stress) en het verminderen van de bijwerkingen van chemo, straling en andere kankermedicijnen - misselijkheid, overgeven, vermoeidheid, lymfoedeem, zenuwschade, beenmergschade, warmteopwellingen, droge mond, gewrichtsklachten, pijn na een operatie, enz.

Acupunctuur werkt in op het zenuwstelsel en het hormonaal systeem, de regulators van heel het metabolisme (Fu H, 2000; He T, 2015; Zhou W, 2014). Het heeft gunstige effecten op uiteenlopende metabole stoornissen die betrokken zijn bij het ontstaan van kanker, zoals stress, hormonale aandoeningen, verminderde immuniteit, inflammatie, oxidatieve stress, mitochondriale disfunctie, hoge bloedsuikerspiegel, insulineresistentie, enz. (Yang Y, 2015; Zhang X, 2014).

Aangezien het herstellen van deze stoornissen de basis vormt van de natuurlijke kankerpreventie en -behandeling, kan acupunctuur een belangrijke bijdrage leveren aan elke kankertherapie.

© Hilde Maris

1. Fu H. What is the material base of acupuncture? The nerves! Med Hypotheses. 2000 Mar;54(3):358-9.

2. He T, Zhu W, Du SQ, et al. Neural mechanisms of acupuncture as revealed by fMRI studies. Auton Neurosci. 2015 Jul;190:1-9.

3. Mao JJ, Bowman MA, Xie SX, et al. Electroacupuncture Versus Gabapentin for Hot Flashes Among Breast Cancer Survivors: A Randomized Placebo-Controlled Trial. J Clin Oncol. 2015 Nov 1;33(31):3615-20.

4. Mulcahy N. Acupuncture Cools Breast Cancer Hot Flashes Medscape Medical News. September 03, 2015.

5. Yang Y, Liu Y. [BO's abdominal acupuncture for obese type-2 diabetes mellitus]. [Article in Chinese] Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Apr;35(4):330-4.

6. Zhang X, Wu B, Nie K, et al. Effects of acupuncture on declined cerebral blood flow, impaired mitochondrial respiratory function and oxidative stress in multi-infarct dementia rats. Neurochem Int. 2014 Jan;65:23-9.

7. Zhou W, Benharash P. Effects and mechanisms of acupuncture based on the principle of meridians. J Acupunct Meridian Stud. 2014 Aug;7(4):190-3.

 

Acu-Balance acupunctuur en homeopathie heeft 3 vestigingen in noord-limburg en midden-limburg, Horst Roermond en Arcen. Rob Coumans is lid NVA.

 

Behandelingen worden hierdoor vergoed in de meeste aanvullende verzekeringen.

Praktijk in Horst, Herten, Arcen. Ook voor de regio Gemeente Venlo: Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen, Venlo. Regio Gemeente Bergen: Afferden, Bergen, Nieuw-Bergen, Siebengewald, Well. Regio Gemeente Venray: Blitterswijk, Leunen, Oostrum, Venray, Wanssum, Ysselsteyn. Regio Horst aan de Maas: America, Broekhuizen, Griendtsveen, Grubbenvorst, Lottum, Meerlo, Sevenum, Swolgen, Tienray. Regio Gemeente Peel en Maas: Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree, Panningen. Regio Gemeente Leudal: Haelen, Heythuysen, Horn, Neer, Roggel. Regio Gemeente Maasgouw: Beegden, Heel, Ittervoort, Linne, Maasbracht, Thorn, Wessem. Regio Gemeente Roermond: Herten, Maasniel, Merum, Roermond, Swalmen. Regio Gemeente Roerdalen: Herkenbosch, Melick, Montfort, St. Odilienberg, Posterholt, Vlodrop. Regio Gemeente Echt-Susteren: Echt, Nieuwstad, Pey, St. Joost, Susteren. Regio Gemeente Beesel: Beesel, Offenbeek, Reuver.

 

Energie Balans, Hormonale Balans, Menstruatieklachten, Cyclusregulatie, PMS, Vruchtbaarheid, Kinderwens, IVF, Begeleiding IVF ICSI IUI, Klachten rond Zwangerschap en Bevalling, Stuitligging, Misselijkheid, Overgangsklachten, Opvliegers, Migraine, Hoofdpijn, Pijnklachten, Neuralgie, Aangezichtspijn, RSI, Rugklachten, Ischias, Spit, Nekklachten, Whiplash, Schouderklachten, Blessures, Tenniselleboog, Slijmbeursontsteking, Hielspoor, Carpaal-tunnelsyndroom, Vermoeidheid, Burn-Out, Stress, Slaapproblemen, Slapeloosheid, Spijsvertering, Maagklachten, Darmklachten, Gordelroos.

 

Klassieke Homeopathie bij Kinderen en Huisdieren.

 

Ook ondersteuning bij Stoppen met Roken en Overgewicht, Afvallen met Acupunctuur en Ooracupunctuur o.a. door vermindering hongergevoel.

 

Acupunctuur-Limburg

Acupunctuur in Limburg

slider Roermond Contact visitekaartje

Praktijk Acu-Balance

Schoolstraat 59, 5961 EG  HORST

Roobeekweg 2, 5944 EZ  ARCEN

Nieuwe Baan 8, 6049 ES  HERTEN-MERUM

Voor alle informatie: www.acu-balance.nl

 

Acupunctuur in Limburg, Noord-Limburg, Midden-Limburg

Acupunctuur is een onderdeel van de chinese geneeskunde en werd door de Chinezen al ver voor onze jaartelling gebruikt om allerlei aandoeningen en ziekten te behandelen. De kennis die deze dokters hadden werd al vanaf het begin beschreven en is door ervaring geëvolueerd tot de acupunctuur die wij nu kennen. In de chinese geneeskunde wordt de ziekte/aandoening veroorzaakt doordat de balans in de oerkrachten Yin en Yang zijn verstoord. Yin staat voor duisternis, kou, passiviteit, het vrouwelijke, enz., Yang staat voor licht, warmte, activiteit, kracht, het mannelijke. Yin gaat over in Yang, Yang gaat over in Yin, de twee kunnen niet buiten elkaar bestaan en houden elkaar (in gezondheid) in evenwicht. Deze krachten lopen in het lichaam door onzichtbare banen, die wij meridianen noemen. Elke meridiaan hoort bij een bepaald orgaan, b.v. de maag, de nieren, de lever of het hart. Op de meridianen liggen de acupunctuurpunten, waarmee we invloed kunnen uitoefenen op de bij die meridiaan behorende organen. Dat beïnvloeden kan gedaan worden door o.a. het zetten van naalden en het verwarmen met Moxa (kruidenstik/houtskool van de plant Bijvoet). We kunnen zo de energie van de (energetische) organen stimuleren of juist sederen en waar de energie 'vast' zit, kunnen we die weer laten stromen. Veel mensen hebben aan 't begin nog wat angst voor de naalden, maar raken snel aan het idee gewend. U hoeft niet bang te zijn dat er wordt misgeprikt, mits U door een acupuncturist wordt behandeld die een gedegen opleiding heeft gehad. De naalden zijn zo flinter dun, (niet te vergelijken met een injectienaald) dat het inbrengen nauwelijks te voelen is. Als hij precies in het acupunctuurpunt zit voelen de meeste mensen een tintelende of een electrisch-achtige sensatie, die in het verloop van de desbetreffende meridiaan loopt. Deze sensatie wordt door de chinezen 'Qi 'of ‘Chi’ genoemd, wat zoiets als ‘energie’ betekend. De naalden moeten 10 - 45 minuten blijven zitten, afhankelijk van de te behandelen klacht. Acupunctuur wordt o.a. door de Wereldgezondheids Organisatie (W.H.O.) erkend en wordt toegepast bij vele aandoeningen. Enkele zijn; allergieën, longklachten, maag-darmstoornissen, overgangsproblemen, slaap- en concentratie stoornissen, verslavingen, psychische klachten en vele soorten pijnen.

Acupunctuur, uiterst geschikt voor kinderen...?

Het klinkt in eerste instantie misschien vreemd in de oren om baby’s en kinderen met acupunctuur te behandelen, maar toch is het met homeopathie één van de meest succesvolle therapieën voor kinderen. Juist jonge kinderen zijn met een subtiele prikkel, zoals die met homeopathie of acupunctuur toegediend wordt, zeer sterk te beïnvloeden. Denk hierbij aan een grote diversiteit aan klachten of ziektes die bij kinderen kunnen voorkomen, zoals: diarree/obstipatie, eczeem of andere huidklachten, zwakke weerstand, groeipijnen, tandjes krijgen, klachten na de vaccinaties, diverse , diverse allergieën

luchtwegproblemen/CARA, gedragsproblemen/hyperactiviteit, bedplassen, ontwikkelingsachterstand, oorontstekingen, wratten, etc.. Wat doet een Acupuncturist eigenlijk? De acupuncturist probeert d.m.v. diverse punten op het lichaam de energiebalans te herstellen, d.w.z. zwakke organen te versterken, ziekmakende factoren te verdrijven en de stroom van "Chi", hetgeen de voedende energie van het lichaam is, te bevorderen. Dit met het doel niet alleen de manifestatie van de klacht te doen verdwijnen, maar ook de onderliggende oorzaak ervan op te heffen. Dit kan d.m.v. naalden, massagetechnieken en/of chinese kruiden. Mensen vinden het vaak eng om geprikt te worden en zeker om hun kinderen geprikt te laten worden, maar als je ziet met wat voor flinterdunne naaldjes er geprikt wordt, dan valt dit over het algemeen reuze mee. Jonge kinderen reageren naast het prikken ook zeer goed op Tui-Na, het masseren van bepaalde punten/zones.

Indicatielijst Acupunctuur

Pijnklachten,

Rugklachten (spit, ischias, hernia)

(Sport) blessures

Tenniselleboog (epicondilitis/tendinitis)

Schouderklachten (Slijmbeursontsteking, Frozen shoulder)

Gewrichtsklachten

In sommige gevallen kan het goed zijn de behandeling te combineren met b.v. fysiotherapie/oefentherapie, en soms kan ook manuele therapie, chiropraxie of een bezoek aan de podotherapeut een goede aanvulling zijn op de acupunctuur of vice versa.

Daarnaast kunt u denken aan o.a.:

Allergieën (hooikoorts/allergische rhinitis, allergisch eczeem/netelroos...)

Hoofdpijn (migraine, hormonaal gerelateerd, spanningshoofdpijn...)

Menstruatie/hormonale klachten (o.a. PMS)

Zwangerschapsklachten (misselijkheid, weëenstimulatie, infertiliteit, infertiliteit, ondersteuning IVF/ICSI)

Overgangsklachten

Vermoeidheidsklachten/energiegebrek (ook CVS en ME)

Weerstand, terugkerende infecties

Spijsverteringsklachten

Stress, nerveuze spanning,

Slaapproblemen

Incontinentie

Verslavingen - Acupunctuur is een nuttige ondersteuning bij:

Stoppen met roken

Afvallen/dieet

In sommige gevallen is een combinatie met Homeopathie waardevol.

Acu-Balance acupunctuur en homeopathie heeft 3 vestigingen in noord-limburg en midden-limburg, Horst Roermond en Arcen. Rob Coumans is lid NVA.

Behandelingen worden hierdoor vergoed in de meeste aanvullende verzekeringen.

Energie Balans, Hormonale Balans, Menstruatieklachten, Cyclusregulatie, PMS, Vruchtbaarheid, Kinderwens, IVF, Begeleiding IVF ICSI IUI, Klachten rond Zwangerschap en Bevalling, Stuitligging, Misselijkheid, Overgangsklachten, Opvliegers, Migraine, Hoofdpijn, Pijnklachten, Neuralgie, Aangezichtspijn, RSI, Rugklachten, Ischias, Spit, Nekklachten, Whiplash, Schouderklachten, Blessures, Tenniselleboog, Slijmbeursontsteking, Hielspoor, Carpaal-tunnelsyndroom, Vermoeidheid, Burn-Out, Stress, Slaapproblemen, Slapeloosheid, Spijsvertering, Maagklachten, Darmklachten, Gordelroos.

Klassieke Homeopathie bij Kinderen en Huisdieren.

Ook ondersteuning bij Stoppen met Roken en Overgewicht, Afvallen met Acupunctuur en Ooracupunctuur o.a. door vermindering hongergevoel.

Week van de Acupunctuur 12 t/m 17 november!

https://s3.amazonaws.com/assets1.acupunctuur.nl/pages/398/original/Poster_2018_uitsnede.jpg?1541608398

 

Aangesloten bij:

NVA

JoomShaper Google+